ROPE ACCESS

Dagens byggnader blir högre och högre och i dagens arkitektur använder man sig av väldigt mycket glas. Detta medför dock att det kan vara svårt att utföra fönsterputsning på ett traditionellt sätt. Istället för att använda stora dieselliftar som både påverka miljön och som kan orsaka skador på mark vid fastigheten kan vi erbjuda att utföra fönsterputsning med hjälp av Rope access.

Vad är Rope Access?

Med hjälp av Rope Access (Repteknik) kan vi putsa fönster genom att fira ner oss med hjälp av rep riggade på taket. Fönsterputsning med repteknik gör det möjligt att utföra fönsterputsning på höga och svåråtkomliga byggnader.

Följ med oss när vi utför fönsterputsning med hjälp av Rope Access

SÄKERHET

Alla som utför arbete med Rope Access har dem utbildningar som Arbetsmiljöverket kräver

MILJÖVÄNLIGT & GRÖNT

Inga stora dieselliftar krävs för att utföra höghöjdsputsningen

EFFEKTIVT 

Reptekniken är det effektivaste sättet att utföra fönsterputsning på höga byggnader